КАТАЛОГ КНИГИ

Паксман, Джеръми
Англичаните : Портрет на един народ / Джеръми Паксман ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София: Еднорог, 2000. - 280 с.; 20 см.
ISBN: 954-9745-20-1УДК 942+159.922.4(=20)

Именен показалец

Джанабетска, Боряна (прев.)
Паксман, Джеръми

Предметен показалец

Великобритания
История
Народопсихология

Сигнатура
941/949/П14
Инв. №
2

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)