КАТАЛОГ КНИГИ

Н като нож : [Сборник американски] разкази / Състав. Жечка Георгиева ; Прев. от англ. Борис Миндов. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1988. - 575 с.; 23 см.
УДК 820(073)-32

Именен показалец

Георгиева, Жечка (съст.)
Миндов, Борис (прев.)

Предметен показалец

Американска литература

Сигнатура
820/899/Н11
Инв. №
2

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)