КАТАЛОГ КНИГИ

Еко, Умберто
Островът от предишния ден / Умберто Еко ; Прев. Толя Радева. - София: Хемус, 1997. - 448 с.; 21 см.
ISBN:954-428-134-7УДК 850-31

Именен показалец

Еко, Умберто
Радева, Толя (прев.)

Предметен показалец

Италианска литература

Сигнатура
820/899/Е44
Инв. №
2

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)