КАТАЛОГ КНИГИ

Дучева, Анета
Пиано от картон : Приказка / Анета Дучева ; Ил. Катина Недева. - Пловдив: Жанет 45, 2016. - 24 с. : с ил.; 27 см.
ISBN: 978-619-186-268-9УДК 886.7-93-34

Именен показалец

Дучева, Анета
Недева, Катина (ил.)

Сигнатура
886.7-34/Д93
Инв. №
20

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)