КАТАЛОГ КНИГИ

Мъдростта на Изтока : Приказки от различни страни / Подбор Звезден Златарев ; Прев. Галина Златина и Александър Качин ; Ил. Галин Георгиев и др.. - София: Златното пате, 2014. - 144 с.; 24 см.
ISBN: 978-619-181-020-8УДК 895-93-34

Именен показалец

Георгиев, Галин (ил.)
Златарев, Звезден (съст.)
Златина, Галина (прев.)
Качин, Александър (прев.)

Сигнатура
820/899/М97
Инв. №
20100

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)