КАТАЛОГ КНИГИ

Савов, Румен
Голяма книга великите победи на България / Румен Савов ; худож. Христо Хаджитанев. - София: ПАН, 2017. - 240 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 978-954-660-851-2УДК 949.72.03(497.2)(02.053.2)+355.48(497.2)(02.053.2)

Именен показалец

Савов, Румен
Хаджитанев, Христо (ил.)

Предметен показалец

История на България
Военна история - България

Сигнатура
949.72.03/С13
Инв. №
20179

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)