КАТАЛОГ КНИГИ

Баева, Вихра и др.
Голяма книга. Българските празници и обичаи / Вихра Баева, Веселка Тончева. - София: ПАН, 2019. - 256 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 978-619-240-107-8УДК 398.3(497.2)+394.2(497.2)

Именен показалец

Баева, Вихра
Тончева, Веселка

Предметен показалец

Етнография
Празници, религиозни

Сигнатура
398/Б13
Инв. №
20178

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)