КАТАЛОГ КНИГИ

Драле, Анете и др.
PONS Картинен речник - Английски за деца и малки ученици / Обраб. Анете Драле, Кирстен Фенер ; Прев. Румяна Благоева ; Ил. Уве Вартес. - 5 изд. - София: PONS България, 2018. - 160 с. : с ил.; 25 см.
ISBN: 978-954-344-048-1УДК 802.0-321.19(038.1):087.5 + 808.67-321.19(038.1):087.5

Именен показалец

Драле, Анете
Фенер, Кирстен

Предметен показалец

Български език
Английски език
Речници - двуезични

Сигнатура
802/Д87
Инв. №
20053

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)