КАТАЛОГ КНИГИ

Къщичке на дните златни, кът свиден и мил / Състав. Галина Златина ; Худож. Биляна Господинова. - София: Златното пате, 2000. - 160 с. : с ил.; 21 см.
ISBN: 954-431-176-9УДК 886.7-93-1

Именен показалец

Господинова, Биляна (ил.)
Златина, Галина (съст.)

Предметен показалец

Детска литература

Сигнатура
886.7-1/К97
Инв. №
20096

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)