КАТАЛОГ КНИГИ

Помагало по български език и литература : VII-VIII кл. : Сборник : Свит. 1 - 2 / Владимир Стоянов, Румяна Иванчева, Станислав Пенев. - Варна: Роял-77, 1994. - 128 с.; 20 см.

Свит. 2 Стоянов, Владимир Стоянов; Иванчева, Румяна; Пенев, Станислав Пенчев Помагало по литература : VII-VIII кл..-1994.-128 с.с.

УДК 372.880.867(075.4) + 372.882(075.4)

Именен показалец

Иванчева, Румяна
Пенев, Станислав

Предметен показалец

Български език - учебни помагала

Сигнатура
372/С83
Инв. №
16931
(Св. 2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)