КАТАЛОГ КНИГИ

Димчев, Веселин и др.
Изобразително изкуство - 7. и 8. клас : Кн. за учителя / Веселин Димчев, Драган Немцов, Чавдар Попов. - София: Отворено о-во, 1995. - 68 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 954-520-061-8УДК 372.875

Именен показалец

Димчев, Веселин
Немцов, Драган
Попов, Чавдар

Предметен показалец

Изобразително изкуство
Методическо ръководство

Сигнатура
372/Д61
Инв. №
18180

Още от същия автор

Димчев, Веселин. Изобразително изкуство. София: Просвета, 1993

Димчев, Веселин. Развитие на художествено-изобразителната дейност. София: Народна просвета,


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)