КАТАЛОГ КНИГИ

Цветков, Тодор
Тестове по биология : Подготовка за нац. изпит след 7. клас / Тодор Цветков. - София: Булвест-2000, 2000. - 18801 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-18-0165-XУДК 372.857(075.2)

Именен показалец

Цветков, Тодор

Предметен показалец

Биология
Тестове
Учебни помагала

Сигнатура
372/Ц34
Инв. №
18801

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)