КАТАЛОГ КНИГИ

Шишиньова, Мария и др.
Сборник въпроси и задачи [по] биология : [За] VII клас / Мария Шишиньова, Ирина Враджалиева, Лиляна Банчева. - София: Тилиа, 1997. - 152 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-717-039-2УДК 372.857(07)

Именен показалец

Банчева, Лиляна
Враджалиева, Ирина
Шишиньова, Мария

Предметен показалец

Биология
Тестове
Учебни помагала

Сигнатура
372/Ш69
Инв. №
18837

Още от същия автор

Шишиньова, Мария и др. Биология. София: Тилиа, 1999


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)