КАТАЛОГ КНИГИ

Кабасанова, Мария и др.
Тестова проверка по биология за 7. клас : Помагало за ученика / Мария Кабасанова, Величка Димитрова. - София: Гея-Либрис, 1993. - 40 с. : с ил.; 21 см.
ISBN: 954-8232.17-0УДК 372.857(079)(075.2)

Именен показалец

Димитрова, Величка
Кабасанова, Мария

Предметен показалец

Биология
Тестове
Учебни помагала

Сигнатура
372/К12
Инв. №
16554

Още от същия автор

Кабасанова, Мария и др. Как да изучаваме природата на родния край. София: Народна просвета, 1982

Кабасанова, Мария и др. Примерни тестове по природознание. София: Гея-Либрис, 1994

Кабасанова, Мария и др. Примерни тестове по природознание за 5. клас. София: Гея-Либрис, 1994


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)