КАТАЛОГ КНИГИ

Коларов, Коста и др.
Сборник от задачи по математика за седмокласници : За всички седмокласници, на които им предстои конкурсен изпит по математика / Коста Коларов, Русанка Вичева, Пенка Дикова. - Добрич: Интеграл, 1991. - 152 с. : с ил.; 20 см.
УДК 372.851.2(075.2)

Именен показалец

Вичева, Русанка
Дикова, Пенка
Коларов, Коста

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/К77
Инв. №
16327
Сигнатура
372/К77
Инв. №
16328

Още от същия автор

Коларов, Коста и др. Сборник от задачи по математика за седмокласници. Добрич: Интеграл, 1991


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)