КАТАЛОГ КНИГИ

Михайлова, Анна и др.
Тайната на моя успех : Текстови задачи по български език и литература за ез иковите гимназии / Анна Михайлова, Е. Павлова, Л. Велева, Р. Новачкова. - София: Наука и изкуство, 1993. - 126 с.; 20 см.
ISBN: 954-02-0120-9УДК 372.880.867(079)(075.2)

Именен показалец

Велева, Лидия
Новачкова, Розалина
Павлова, Елена

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Българска литература - учебни помагала
Тестове

Сигнатура
372/Т19
Инв. №
16550

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)