КАТАЛОГ КНИГИ

Стоянов, Владимир и др.
Помагало по български език и литература - VII-VIII кл : Сборник : Свит. 1 - 2 / Владимир Стоянов, Румяна Иванчева, Станислав Пенев. - Варна: Роял 77, 1994 с.; 20 см.

Свит. 2 Помагало по литература : VII-VIII кл..-1994.-128 с.с.

ISBN: 954-8005-81-6УДК 372.880.867(075.4) + 372.882(075.4)

Именен показалец

Иванчева, Румяна
Пенев, Станислав
Стоянов, Владимир

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/С83
Инв. №
16932
(Св. 2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)