КАТАЛОГ КНИГИ

Кондова, Божидара
Литературни текстове за преразказ / Състав. Божидара Кондова, Зоя Андонова. - София: Хераклит А & Н, 1995. - 127 с.; 20 см.
ISBN: 954-573-009-9УДК 372.888.67(075.2)

Именен показалец

Андонова, Зоя
Кондова, Божидара

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Тестове

Сигнатура
372/К81
Инв. №
17227

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)