КАТАЛОГ КНИГИ

Котова, Искра и др.
Работа с учебника-христоматия по литература : За VII кл. на общообраз. трудово-политехн. у-ща / Искра Котова, Драган Немцов, Стамена Димова, Иван Маразов. - София: Народна просвета, 1974. - 160 с. : с ил.; 24 см.
УДК 372.4

Именен показалец

Димова, Стамена
Котова, Искра
Маразов, Иван
Немцов, Драган

Предметен показалец

Литература - методика на преподаването

Сигнатура
372/Р11
Инв. №
3340
Сигнатура
372/Р11
Инв. №
3342

Още от същия автор

Котова, Искра и др. Литературно обучение и развитие. София: Народна просвета, 1982

Котова, Искра и др. Преразказът. София: Ариадна, 1994

Котова, Искра и др. Развитие на речта. София: Народна просвета, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)