КАТАЛОГ КНИГИ

Атанасов, Николай
Изпитът по български език и литература след VII клас : Изпитни условия, подготовка и написване на конкурсна работа, текстове за редактиране и преразказ / Николай Атанасов. - Варна: Зограф, 1992. - 80 с.; 20 см.
УДК 372

Именен показалец

Атанасов, Николай

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/А93
Инв. №
16099

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)