КАТАЛОГ КНИГИ

Влашки, Младен и др.
Редактиране и преразказ на текст : Помагало в помощ при подготовката за конкурсни изпити по български език и литература след VII клас / М. Влашки, М. Пелтекова. - Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1991. - 96 с.; 20 см.
ISBN: 954-423-010-6УДК 372.888.67 + 82.08(075.2)

Именен показалец

Влашки, Младен
Пелтекова, Мая

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/В73
Инв. №
17422
Сигнатура
372/В73
Инв. №
16401

Още от същия автор

Влашки, Младен. Западноевропейска литература. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)