КАТАЛОГ КНИГИ

Атанасов, Владимир
Как да пишем съчинение разсъждение в VII клас / Владимир Атанасов. - София: Дамян Яков, 2002. - 104 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-527-188-4УДК 372.888.67(075.2) + 82.08(075.2)

Именен показалец

Атанасов, Владимир

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Съчинения по литература-методика

Сигнатура
372/А93
Инв. №
18319
Сигнатура
372/А93
Инв. №
18320

Още от същия автор

Атанасов, Владимир. Теми и прочити на българската литература. София: Дамян Яков, 1999


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)