КАТАЛОГ КНИГИ

Алманах VII клас : Българска литература, чужди литератури - литературознание, език, стилистика, методика / Под общ. ред. на Иван Радев. - Велико Търново: Слово, 1995. - 508 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-143-6УДК 372.882(07)

Именен показалец

Радев, Иван (ред.)

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Учебни помагала
Литература

Сигнатура
372/А56
Инв. №
16910
Сигнатура
372/А56
Инв. №
17114

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)