КАТАЛОГ КНИГИ

Борисова-Шивачева, Виолета и др.
Prospects = Учебник по английски език за 6. клас на СОУ : An English textbook for the VI-th clsss / Виолета Борисова-Шивачева, Румяна Атанасова, Златка Падежка. - София: Булвест-2000, 1995200. - 200 с. : с ил.; 28 см.
ISBN: 954-18-0068-8УДК 372.65:802.0(075.2)

Именен показалец

Атанасова, Румяна
Борисова-Шивачева, Виолета
Падежка, Златка

Предметен показалец

Английски език - учебни помагала

Сигнатура
372/Б64
Инв. №
19160

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)