КАТАЛОГ КНИГИ

Великов, Велико и др.
География : [За] VI кл. : Кн. за учителя / Велико Великов, Димитър Кънчев, Никола Рашев. - София: Свят. Наука, 1993. - 139 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-8223-09-0УДК 372.891

Именен показалец

Великов, Велико
Кънчев, Димитър
Рашев, Никола

Предметен показалец

География - учебни помагала
Методическо ръководство

Сигнатура
372/В39
Инв. №
16770

Още от същия автор

Великов, Велико и др. [Учебник за] 6. клас. София: Просвета, 2002


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)