КАТАЛОГ КНИГИ

Рангелова, Пенка и др.
Сборник по математика за 6. клас / Пенка Рангелова, К. Бекриев, Лилия Дилкина, Нина Иванова. - Пловдив: Летера, 1998. - 198 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 954-516-165-5УДК 372.851(075.2)

Именен показалец

Бекриев, К.
Дилкина, Лилия
Иванова, Нина
Рангелова, Пенка

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/С97
Инв. №
17516
Сигнатура
372/С97
Инв. №
17517

Още от същия автор

Рангелова, Пенка и др. Математика. Пловдив: Летера, 1999

Рангелова, Пенка и др. Учебно помагало за свободно избираема подготовка по математика - V клас. Пловдив: Летера, 1998


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)