КАТАЛОГ КНИГИ

Попратилов, Стоян и др.
Сборник от задачи [по] математика [за] 6. клас / Стоян Попратилов, Петрана Тодорова. - София: Регалия 6, 1998. - 200 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-8147-69-6УДК 372.851(075.2)

Именен показалец

Попратилов, Стоян
Тодорова, Петрана

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/П77
Инв. №
17512
Сигнатура
372/П77
Инв. №
17514

Още от същия автор

Попратилов, Стоян и др. Сборник от задачи по математика. София: Народна просвета, 1989

Попратилов, Стоян и др. Сборник от задачи по математика за IV и V клас на СОУ. София: Просвета, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)