КАТАЛОГ КНИГИ

Димитрова, Димка и др.
Задачи и упражнения по български език - 6. клас / Димка Димитрова, Г. Ангелова, Ат. Джажев, М. Попова, П. Иванов. - Велико Търново: Абагар, 1997. - 224 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-427-283-6УДК 372.880.867(07)

Именен показалец

Димитрова, Димка

Предметен показалец

Български език - учебни помагала

Сигнатура
372/З-20
Инв. №
17500

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)