КАТАЛОГ КНИГИ

Гърдева, Стефка и др.
Ръководство за ученика по литература - VI клас / Стефка Гърдева, Георги Гърдев. - Велико Търново: Слово, 2003. - 256 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-378.1УДК 372.882(075.2)

Именен показалец

Гърдев, Георги
Гърдева, Стефка

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Учебни помагала
Литература

Сигнатура
372/Г97
Инв. №
18377

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)