КАТАЛОГ КНИГИ

Кинанева, Замфира
666 задачи и шест теста по математика за VI кл. / Замфира Чавдарова Кинанева. - 2 доп. и прераб. изд. - София: Знание и сила, 1997. - 184 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-498-027-XУДК 372.851(075.2)

Именен показалец

Кинанева, Замфира

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/К54
Инв. №
17443

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)