КАТАЛОГ КНИГИ

Синкарджевска, Татяна и др.
Учебно помагало по математика за VI клас : Задачи с отговори, упътвания и решения / Татяна Синкарджевска, Дафинка Йорданова. - Варна: Алфа 10, 1994. - 96 с. : с ил.; 20 см.
УДК 372.851 (075.2)

Именен показалец

Йорданова, Дафинка
Синкарджевска, Татяна

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/С35
Инв. №
16871

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)