КАТАЛОГ КНИГИ

Литературни анализи : В помощ на учениците от VI клас / Ив. Радев, В. Русева, Д. Михайлов, Ст. Гърдева, Р. Мишева, Ив. Станков. - София: Абагар, 1992. - 79 с.; 24 см.
ISBN& 954-427-058-2УДК 373.3.016:821.163.2(075.2)

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16342
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16344
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16348
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16343
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16345
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16346
Сигнатура
372/Л69
Инв. №
16349

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)