КАТАЛОГ КНИГИ

Шишиньова, Мария и др.
Биология : Практическо ръководство - V-VIII клас / Мария Шишиньова, Св. Евтимова, Цв. Гемишев, В. Богоев. - София: Тилиа, 1999. - 272 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 954-717-099-6УДК 372.857(075.2)

Именен показалец

Богоев, Валентин
Гемишев, Цветан
Евтимова, Светла
Шишиньова, Мария

Предметен показалец

Биология
Методическо ръководство
Учебни помагала

Сигнатура
372/Б45
Инв. №
18832

Още от същия автор

Шишиньова, Мария и др. Сборник въпроси и задачи [по] биология. София: Тилиа, 1997


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)