КАТАЛОГ КНИГИ

Стоянова, Галина и др.
Музика : V клас : Книга за учителя / Галина Стоянова, Светла Кръстева, Дочка Къшева. - София: Просвета, 1994. - 111 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-01-0571-4УДК 372.878

Именен показалец

Кръстева, Светла
Къшева, Дочка
Стоянова, Галина

Предметен показалец

Музика
Методическо ръководство

Сигнатура
372/С83
Инв. №
16950
Сигнатура
372/С83
Инв. №
16951

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)