КАТАЛОГ КНИГИ

Крушева, Даниела и др.
Ръководство за ученика по български език и литература - V клас / Даниела Крушева, Марияна Михайлова, Стефка Гърдева. - Велико Търново: Слово, 1998. - 301 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-377-3УДК 372.880.867(075.2) + 372.882(075.2)

Именен показалец

Гърдева, Стефка
Крушева, Даниела
Михайлова, Марияна

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Учебни помагала
Литература

Сигнатура
372/К91
Инв. №
17133

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)