КАТАЛОГ КНИГИ

Косев, Косьо
Сборник от задачи по математика : За изявени ученици в V клас / Косьо Косев. - София: Модул, 1994. - 134 с.; 21 см.
ISBN: 954-8433-09-5УДК 372.851(075.2)

Именен показалец

Косев, Косьо

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/К86
Инв. №
17508

Още от същия автор

Косев, Косьо. Сборник от задачи по математика за изявени ученици в 4. клас. София: Модул, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)