КАТАЛОГ КНИГИ

Милчева, Бонка и др.
Учебно помагало по математика : За V клас / Бонка Милчева, Ганка Желязкова. - Бургас: Димант, 1997. - 168 с.; 21 см.
ISBN: 954-8472-42-2УДК 372.851(075.2)

Именен показалец

Желязкова, Ганка
Милчева, Бонка

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/М61
Инв. №
17448

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)