КАТАЛОГ КНИГИ

Владимирова, Тодорка
Експериментални уроци по български език за V клас / Тодорка Владимирова. - София: Народна просвета, 1971. - 276 с.; 20 см.
УДК 372.6

Именен показалец

Владимирова, Тодорка

Предметен показалец

Български език
Учебни помагала

Сигнатура
372/В70
Инв. №
3382

Още от същия автор

Владимирова, Тодорка и др. Занимателни езикови задачи и игри за I-III клас. София: Народна просвета, 1987

Владимирова, Тодорка. Правописен и правоговорен речник II-III клас. София: Народна просвета, 1984

Владимирова, Тодорка и др. Сборник текстове за диктовки в началните класове. София: Народна просвета, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)