КАТАЛОГ КНИГИ

Попратилов, Стоян и др.
Сборник от задачи по математика за IV и V клас на СОУ / Стоян Попратилов, П. Тодорова, М. Чакърова, Н. Димитрова, И. Григорова. - 2 изд. - София: Просвета, 1992. - 167 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-01-0233-2УДК 372.47(075.2) + 372.851(075.2)

Именен показалец

Попратилов, Стоян

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/С23
Инв. №
16555
Сигнатура
372/С23
Инв. №
16556

Още от същия автор

Попратилов, Стоян и др. Сборник от задачи [по] математика [за] 6. клас. София: Регалия 6, 1998

Попратилов, Стоян и др. Сборник от задачи по математика. София: Народна просвета, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)