КАТАЛОГ КНИГИ

Даскова, Пенка и др.
Знаем ли математиката : Помагало за учениците от IV клас / Пенка Даскова, Райна Стоянова. - София: Райар, 1993. - 48 с. : с ил.; 23 см.
ISBN: 954-8347-07-5УДК 372.47(075.2)

Именен показалец

Даскова, Пенка
Стоянова, Райна

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/Д24
Инв. №
17013
Сигнатура
372/Д24
Инв. №
17014

Още от същия автор

Даскова, Пенка и др. Какво трябва да знаем по математика в I, II и III клас?. София: Райар, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)