КАТАЛОГ КНИГИ

Сладкодумни страници : Помагало за извънкл. четене - III кл. / Подб. и състав. Донка Стефанова и др. ; Под общ. ред. на Иван Радев. - Велико Търново: Слово, 1994. - 183 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 954-439-273-4УДК 372.41(082)(075.2)

Именен показалец

Стефанова, Донка (съст.)

Предметен показалец

Четене
Учебни помагала
Извънкласна дейност

Сигнатура
372/С44
Инв. №
16998
Сигнатура
372/С44
Инв. №
16999

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)