КАТАЛОГ КНИГИ

Арнaудова, Александра и др.
Учебно помагало по роден край : За II кл. / Александра Арнaудова, Маргарита Tерзиева. - 2 изд. - Бургас: Димант, 1994. - 64 с.; 23 см.
ISBN: 954-8472-02-03УДК 372.48(075.2)

Именен показалец

Tерзиева, Маргарита
Арнaудова, Александра

Предметен показалец

Учебни помагала
Родинознание

Сигнатура
372/А87
Инв. №
17017

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)