КАТАЛОГ КНИГИ

Йорданова, Дафинка и др.
Учебно помагало по математика : За II кл. : Задачи и тестове с отговори, упътвания, решения / Състав. Дафинка Йорданова, Цветана Гечева. - Варна: Алфа 10, 1994. - 92 с. : с ил.; 20 см.
УДК 372.47(075.2)

Именен показалец

Гечева, Цветана
Йорданова, Дафинка

Предметен показалец

Математика - учебни помагала
Тестове

Сигнатура
372/Й83
Инв. №
16866
Сигнатура
372/Й83
Инв. №
16867

Още от същия автор

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика. Варна: Алфа 10, 1993

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика за 4. клас. Варна: Алфа 10, 1994

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика за I клас от задачи и тестове. Варна: Алфа 10, 1994

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика за III кл.. Варна: Алфа 10, 1994

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика за V клас. Варна: Алфа 10, 1994

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика за самостоятелна подготовка и кандидатстване в математически, езикови гимназии и техникуми. Варна: , 1992

Йорданова, Дафинка. Учебно помагало по математика за самостоятелна подготовка и кандидатствуване в техникуми и други учебни заведения от VIII клас. Варна: Алфа 10, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)