КАТАЛОГ КНИГИ

Сладкодумни страници : Помагало за извънкл. четене - II кл. / Донка Стефанова, Д. Димитрова, Ст. Стефанова, Р. Минчева. - Велико Търново: Слово, 1994. - 157 с. : с ил.; 23 см.
ISBN: 954-439-266-1УДК 372.41(082)(075.2)

Именен показалец

Димитрова, Диана
Минчева, Р.
Стефанова, Донка
Стефанова, Ст.

Предметен показалец

Четене
Учебни помагала
Христоматии

Сигнатура
372/С44
Инв. №
16883
Сигнатура
372/С44
Инв. №
16884
Сигнатура
372/С44
Инв. №
16996
Сигнатура
372/С44
Инв. №
16997
Сигнатура
372/С44
Инв. №
17101

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)