КАТАЛОГ КНИГИ

Светът, в който живееш : Родинознание и природознание I - IV kл. / Състав. Екатерина Котова, Катя Стоянова, Николинка Димитрова. - София: Недкова & математика, 1993. - 190 с.; 20 см.
ISBN: 954-8342-03-0УДК 372.48(075.2) + 372.850.2(075.2)

Именен показалец

Димитрова, Николинка (съст.)
Котова, Екатерина (съст.)
Стоянова, Катя (съст.)

Предметен показалец

Учебни помагала
Родинознание
Природознание – учебни помагала

Сигнатура
372/К87
Инв. №
16796
Сигнатура
372/К87
Инв. №
16797
Сигнатура
372/К87
Инв. №
16908

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)