КАТАЛОГ КНИГИ

Сладкодумни страници : Помагало за извънкл. четене - I кл. / Подб. и състав. Стефана Стефанова, Д. Димитрова, Р. Минчева, Д. Стефанова. - Велико Търново: Слово, 1994. - 88 с. : с ил.; 23 см.
ISBN: 954-439-272-6УДК 372.41(082)(075.2)

Именен показалец

Димитрова, Д. (съст.)
Минчева, Р. (съст.)
Стефанова, Стефана (съст.)
Стефанова, Д. (съст.)

Предметен показалец

Четене
Учебни помагала
Христоматии
Извънкласна дейност

Сигнатура
372/С44
Инв. №
16945
Сигнатура
372/С44
Инв. №
17100

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)