КАТАЛОГ КНИГИ

Кърджилова, Красимира
Как да създадем добри тестове? : Общи изисквания, практически правила, оценяване, примери - приложени към обучението по физика / Красимира Иванова Кърджилова. - Варна: Колор Принт, 2008. - 141 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 978-954-760-157-4УДК 37.091.26 + 53:37

Именен показалец

Кърджилова, Красимира

Предметен показалец

Физика
Тестове
Методическо ръководство

Сигнатура
37/К97
Инв. №
19131
Сигнатура
37/К97
Инв. №
19132
Сигнатура
37/К97
Инв. №
19133

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)