КАТАЛОГ КНИГИ

Коломински, Яков
Човекът - психология : [Уч. помагало за учениците от X кл. на ЕСПУ и техникумите] / Яков Коломински ; Прев. от рус. Антония Ангелова. - София: Народна просвета, 1989. - 208 с. : с ил.; 21 см.
УДК 15(075.3)

Именен показалец

Коломински, Яков

Предметен показалец

Психология
Учебни помагала

Сигнатура
15/К79
Инв. №
15499

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)