КАТАЛОГ КНИГИ

Атанасова, Тамара
Защита на природата и обучението по биология : [Метод. ръководство за учители-биолози] / Тамара Т. Атанасова. - София: Народна просвета, 1977. - 120 с.; 21 см.
УДК 372.857 + 57(072) + 502.7(072)

Именен показалец

Атанасова, Тамара

Предметен показалец

Екология
Биология
Методическо ръководство

Сигнатура
372/А92
Инв. №
3383

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)