КАТАЛОГ КНИГИ

Народна демокрация или диктатура : [Сб. в помощ на учениците от СОУ] : [Ч. 1]. - София: Лит. форум, 1992 с.; 20 см.

[Ч. 1]: Христоматия по история на България 1944-1948 / Състав. Любомир Огнянов, Митка Димова, Милчо Лалков ; [С предг. от Митка Димова] ; [С послесл. от Георги Данаилов]. - 1992. - 212 с.. - тир.

ISBN: 954-8121-02-6УДК 949.72.06(082)(075.8)(082)(075.8)

Именен показалец

Димова, Митка (съст.)
Лалков, Милчо (съст.)
Огнянов, Любомир (съст.)

Предметен показалец

История на България
История - учебни помагала

Сигнатура
949.72.06/Н25
Инв. №
16304
(Ч. 1)
Сигнатура
949.72.06/Н25
Инв. №
16305
(Ч. 1)
Сигнатура
949.72.06/Н25
Инв. №
16306
(Ч. 1)
Сигнатура
949.72.06/Н25
Инв. №
16307
(Ч. 1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)